1917 .


          ,       ,                                      

 

 


/ .-...,.. .; .- ,1902-1905.
..: .., .".." 1904. . .; 1905 N1-26 ..;N27-39 N39.-.62-67..
1903 N1-11
1903 N12-22,33-42
1905 N2-4,8-13,17-22,26-30


/ . ; .- ,1916.
.: . . ,1901-1916.-.3,N9523. 1 .
1916 N1 -


/ ...; .- .,1906-1916.
.: , 1901-1906.
..: 1906-1916 . ..12 .
1909 N7-11
1912 N5,7,9-10 7
1913 N1-3 7
1916 N9-12
– . 7 –


/ ..; .- ,1917
.: ,-1987.-23,26 . .
1917 N1 3
– . 3 – -


/ ...,..-; .- .,1899-1906.
..: 1901-1903,1906 . . ..
.: , 1907-1908.;1901- 2 ;1904-.
1902 N2,4,6,8,12,14,16,18,29,22,24
1903 N23-24


/ ...,..; .- .,1902-1905.
..: .. ."" 1904 ...
1905 N24,28-29,33-34,36,39-41 2
2 –          ,       ,                                      


https://atarial.ru/product-category/postavka-blokov/keramzitobetonnye/ .