1.gif (1679 bytes)

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  1
 

             

.


                                                                                                                                              1TOM.zip


-
-
-
-
-

-
-
-
. . -
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
--

-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
1-

, , -
,

߻. . , . . , . . , . . , . . , . . , . . ( ), . . , . . , . . , . . , ....., . . ,.. ( ), . . , . , . . ( )

  - . .

: . . , . . , . . , . . ( ), . . , . . , .. .
. . , . . , . .

: 12 (300 .), 2 . . . 950 .

- . . . , , 2.

15/1 1960 . 6/IV 1961 . 39,75 . . ., 62,32 . . ., 2,87 . . , 110,62 .-. . 1 . 3 , 04234. 1- 43 000 . 81. 821081/16.

: , -28, , . 8.

2 . , , 105.